Naspäť

Záruka

VHAF®NottsSward® bol nezávisle testovaný na odolnosť proti šmykľavosti, horľavosti, na životnosť a patričné štandardy a ukázal sa ako prevyšujúci dôležité požiadavky.

Záruka je 5 rokov proti UV degradácii (mechanickej stabilite farebnej stálosti) a potom 12 mesiacov na výrobnú chybu materiálu.

Životnosť je založená na inštalácii severo- západných krajinách s ročným žiarením neprekračujúcim 160 Kilolangleys.

Každá zmena ako napríklad vyššie žiarenie ako 160 kilolangleys ročne v priemyselne znečistených oblastiach, vyššia nadmorská výška, vyššia teplota vzduchu znižuje hodnotu a kvalitu produktu a nebude si možné uplatniť záruku.

VHAF


NS LOGO®, NOTTS SPORT®, VHAF®, NOTTSSWARD® and CHILDSPLAY® sú obchodné značky Nottinghamshire Sports & Safety Systems Limited.